Yahoo! Messenger vừa mới ra phiên bản mới 9.0.0.1389 và các ads lại tung hòanh trong cửa sổ chat của chúng ta. Một số tinh chỉnh trong registry đã ko còn hiệu lực vì vậy mình xin giới thiệu 1 tiện ích xóa ads trong Y!M rất hiệu quả mà chỉ cần vài clicks là đã xóa sạch ads :

Bạn cần tắt rất cả những Y!M đang chạy và sau đó chạy file này, check vào các option xóa ads và bấm apply options, đợi 1 chút là xong.
Nếu phần version của bạn hiển thị 0.0.0.0 thì bạn hãy bấm nút Fix Version!

Download