Visit : www.michaelbach.de/ot

These pages demonstrate visual phenomena, and »optical« or »visual illusions«. The latter is more appropriate, because most effects have their basis in the visual pathway, not in the optics of the eye. When I find the time I will expand the explanations, to the degree that these phenomena are really understood; any nice and thoughtful comment welcome.

You may be glad to know: There are no tasteless surprises here; you know, these infantile pranks where you

scrutinize a picture and suddenly an ugly face (or the opposite end) screams at you…

Don’t distress yourself if you don’t see the effect described, even if trying carefully. For many illusions,

there is a small percentage of people with perfectly normal vision who just don’t see it, for reasons currently unknown.

Nếu muốn khám phá những hình ảnh tạo ảo giác, hãy ghé thăm trang web www.michaelbach.de/ot. Trang web hiện có 78 hiệu ứng về hình ảnh đánh lừa đôi mắt, bạn có thể làm một trắc nghiệm khoa học vui cũng như khám phá thêm những bí ẩn về đôi mắt của mình.

Sau khi vào trang web, bạn nhấn vào bất kỳ hiệu ứng ảnh nào nằm ở cột bên phải, hoặc nhấn vào nút Tour để tham quan hình ảnh theo trình tự độ khó tăng dần.

Với mỗi hiệu ứng ảnh sẽ có các bước hướng dẫn để bạn quan sát hiệu ứng, các nguồn gốc hình thành và người đã phát minh ra hiệu ứng lừa thị giác này. Ngoài ra trang web cũng sẽ giải thích cho bạn biết tại sao đôi mắt của bạn lại cảm nhận được điều này khi nhìn ảnh dựa trên góc độ chuyên môn.